Inštitut Alan Turing Institute in sklad Toyota Mobility Foundation sodelujeta pri modernizaciji načrtovanja mest in upravljanja prometa

Inštitut Alan Turing Institute in sklad Toyota Mobility Foundation sta vključena v skupni projekt spreminjanja načina načrtovanja in upravljanja mest. Cilj projekta »Uporaba umetne inteligence za optimizacijo pretočnosti znotraj sistemov mobilnosti« v sklopu novega programa umetne inteligence inštituta je prehod iz kompleksnega upravljanja prometa s statičnimi sistemi na upravljanje različnih vrst mobilnosti z dinamičnimi in optimiziranimi sistemi v realnem času.

Potencialni rezultati vključujejo:

• integracijo sistema umetne inteligence za upravljanje semaforjev (signalizacije); 
• vzpostavitev platforme za interaktivno manipulacijo podatkov za spremljanje in predvidevanje pretočnosti prometa ter preizkušanje načrtovalnih scenarijev; 
• iskanje mehanizmov sodelovanja med upravljavci voznih parkov in mesti, na primer z izmenjavo podatkov o kritičnih predelih zastojev ali onesnaževanja in preusmerjanjem prometa, preden težave postanejo resne.

Skladno z našo vizijo bi imeli načrtovalci mest in upravljavci sistem prikazovanja virov podatkov v realnem času, ki bi jim omogočal analiziranje delovanja mesta, integracijo matematičnih in računalniških modelov ter modelov strojnega učenja za preizkušanje scenarijev, in vpogled v spremembe vzorcev vedenja. S podatki in novo tehnologijo se lahko modeli prometa bistveno in hitro spremenijo. Upamo, da bo to izboljšalo zdravje in mobilnost prebivalcev mest ter tudi varnost in učinkovitost upravljanja prometa. 
Alan Wilson, izvršni direktor inštituta Alan Turing Institute in glavni raziskovalec

Čeprav je večina pozornosti usmerjena na integracijo umetne inteligence v vozilo, smo navdušeni nad možnostjo sodelovanja z inštitutom ter vključitve podatkovnih znanosti in umetne inteligence v drugo področje mobilnosti: infrastrukturo. Menimo, da je mobilnost ključna pri spodbujanju družbenega napredka in izboljševanju življenja po vsem svetu. Ta projekt je pomemben korak k povečanju družbene blaginje in pomaga pri doseganju usklajenosti vseh načinov mobilnosti za vse prebivalce mest. 
Ryan Klem, direktor programov za sklad Toyota Mobility Foundation

O skladu Toyota Mobility Foundation

Sklad Toyota Mobility Foundation je bil ustanovljen avgusta 2014 za podporo razvoju boljše mobilne družbe. Namen sklada je podpreti močne sisteme mobilnosti in hkrati zmanjšati neskladja na področju mobilnosti. Sklad uporablja Toyotino strokovno znanje s področja tehnologije, varnosti in okolja ter sodeluje v partnerstvih z univerzami, vladami, neprofitnimi organizacijami, raziskovalnimi inštitucijami in drugimi z namenom reševanja težav mobilnosti po celem svetu. Programi vključujejo odpravljanje težav mestnega prevoza, širitev uporabe osebne mobilnosti in razvijanje rešitev za naslednjo generacijo mobilnosti.

O inštitutu Alan Turing Institute

Alan Turing Institute je britanski nacionalni inštitut za podatkovne znanosti in umetno inteligenco. 
Ime nosi po Alanu Turingu, čigar pionirsko delo na področju teoretične in uporabne matematike, inženiringa in računalništva velja za temelj sodobnih podatkovnih znanosti in umetne inteligence. Cilji inštituta so izvajati prvovrstne raziskave na področju podatkovnih znanosti in umetne inteligence v povezavi z dejanskimi težavami, pozitivno prispevati h gospodarstvu in družbeni blaginji, voditi usposabljanje in izobraževanje nove generacije znanstvenikov ter oblikovati javno razpravo o podatkih. turing.ac.uk

Zaupajo nam številna podjetja

logo lifeclass as tus bitermo-logo logo-banka-koper logo-luka-koper cimos logo Logo ika robotina logo uip zdravstveni-dom-koper Generali Intereuropa KERN Komunala Izola Sava ZDI ZRS

Izjave strank