kia proizvodnja

Korporacija Kia Motors je pred kratkim zabeležila občuten napredek pri zmanjševanju okoljskega vpliva v svojih proizvodnih obratih in podatke o tem dosežku objavila v svojem letnem trajnostnem poročilu ‘MOVE’.

Nenehno zmanjševanje rabe vode, emisij CO2 in onesnaženja zraka

Prizadevanja korejske avtomobilske znamke, da vpelje okoljsko bolj trajnostne proizvodne metode, so se v zadnjih 12 mesecih obrestovala. V svojih tovarnah je Kia zabeležila nižje emisije toplogrednih plinov, manj odpadkov ter manjšo porabo vode.

To so dosegli z večjim poudarkom na predelavi odpadkov, trajnostnih pobudah zaposlenih, z zmanjšanjem količine odpadkov ter čistejšimi, sodobnejšimi proizvodnimi metodami.

Kljub večji prodaji vozil proizvodni obrati zmanjšali okoljski vpliv

Korejske tovarne (Sohari, Gwangju in Hwasung) so v letu 2015 zagotovile 56,5 % Kiine celotne globalne proizvodnje, ki je znašala 1,72 milijona vozil.

Čeprav se je Kiina prodaja po svetu v letu 2015 povečala za 0,3 % na skupno 3,05 milijona vozil, se je v tem obdobju njen celotni proizvodni okoljski vpliv zmanjšal, zahvaljujoč Kiini odločnosti postati najbolj zelena avtomobilska znamka.

Manjša poraba surovin, manj odpadov, več recikliranja

Rezultat Kiine osredotočenosti na izboljšanje proizvodnih metod je 12,4 % manjši obseg potrebnih surovin od leta 2014 oziroma kar 21,5 % od leta 2003. Prihranek vključuje 22,1% manj jekla za proizvodnjo posameznega vozila in 11,7-odstotno zmanjšanje porabljenih barv od leta 2003.

Kia reciklira že 93,7 % odpadnih materialov

Od leta 2014 je Kia zaradi večji učinkovitosti količino odpadkov na enoto zmanjšala za 1,2 %, od leta 2003 pa kar za 30 %. Tri korejske tovarne so v letu 2015 skupno proizvedle 233.442 ton odpadkov, kar je 0,2 % manj kot leto prej, kljub povečanju proizvodnje. Medtem se je povečala tudi stopnja predelave odpadkov, ki zdaj znaša kar 93,7 % (219.000 ton).

Tako na primer neuporabljeno pocinkano jeklo pošiljajo korejskim jeklarjem, neobdelano jeklo pa predelujejo za nadaljnjo uporabo v livarnici v Kiini tovarni v Gwangjuju. Kia je prav tako predstavila programe predelave in ponovne uporabe barv in razredčil, medtem ko ostale odpadke med drugim uporabljajo za izdelavo cementa pri gradnji.

Odpadni material, ki ga ne morejo predelati in ponovno uporabiti, sežigajo ali zakopljejo na odlagališču odpadkov, skupno pa predstavlja 1 % vseh odpadkov tovarne. Tovarna Sohari z letno proizvodno zmogljivostjo 340.000 vozil od leta 2008 beleži 0 % nepredelanih odpadkov.

Padec porabe vode

kia vode

Leto 2015 je prineslo dodatna zmanjšanja porabe vode v Kiinih korejskih tovarnah. Zaradi omejenosti vira je Kia vpeljala različne ukrepe zbiranja vode, npr. s kampanjo, ki je spodbujala zaposlene, da varčujejo z vodo, ter z ohlajanjem vode, ki so jo uporabljali pri predelavi jekla.

Kljub povečanju proizvodnje v vseh treh Kiinih tovarnah se je poraba vode v letu 2015 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšala za 5,5 % (s 6,3 milijona m3 na 5,95 milijona m3) oziroma za 6,5 % na proizvedeno vozilo. Poraba vode na vozilo se je v primerjavi z letom 2003 zmanjšala za kar 38,5 %.

Nižje proizvodne emisije pri posameznem vozilu

Najnovejši podatki kažejo, da so pri Kii prav tako znižali izpuste ogljikovega dioksida, ki nastajajo med proizvodnim procesom. Kia je postala prvo korejsko podjetje, ki  je sprejelo zunanje ocenjevanje toplogrednih izpustov v njenih tovarnah, ki ga izvaja korejska vladna agencija za energetiko Korea Energy Management Corporation (KEMCO).

V 2015 so v primerjavi s prejšnjim letom emisije CO2 pri proizvodnji znižali za 2,8 % pri izdelanem vozilu,  oziroma za 29,6 % v primerjavi z letom 2008. Kiino skupno zmanjšanje emisij CO2 je enako količini, ki jo letno “pridela” 48 milijonov borovcev.Pri Kii pa so istočano zmanjšali tudi količino onesnaževalcev zraka pri posameznem proizvedenem vozilu med proizvodnim procesom – vključno z delci barve, hlapnimi organskimi spojinami (VOC), delci prahu in zgorevalnimi plini.

Stopnja VOC je za kar 54.2 % nižja kot leta 2005, medtem ko so bile emisije onesnaževalcev zraka v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nižje za 5 %, oziroma kar 53 % nižje kot leta 2003.

Nove okolju prijazne tehnologije v mehiški tovarni

Kia je v Monterreyu v mehiški zvezni državi Nuevo León pred kratkim odprla novo tovarno, v kateri proizvodnja že poteka. Tovarna se ponaša z najsodobnejšimi proizvodnimi procesi z minimalnim okoljskim odtisom.

Med inovacijami v tovarni v Nuevo Leónu je tudi nova lakirnica s sistemom regenerativne toplotne oksidacije, skozi katero gredo hlapne organske spojine med procesom lakiranja. Sistem očisti zrak pred njegovim spuščanjem v ozračje.

Ostale pridobitve so popolna LED osvetlitev po celotni tovarni, konstrukcijski materiali, ki povečujejo topolotno učinkovitost tovarne, ter sistem čiščenja in predelave vode.

Družba Kia Motors je zavezana uveljavljanju učinkovitih inovacij in izboljšav pri proizvodnih procesih v svojih tovarnah po vsem svetu, s čimer bo tudi v prihodnje zmanjševala svoj vpliv na okolje. Ta Kiina prizadevanja so ob razvoju alternativnih pogonov in uporabi recikliranih, okolju prijaznejših materialov v vozilih prepoznali pri Interbrandu, priznanem globalnem svetovalnem podjetju. Interbrand je Kio v svojem poročilu Best Global Green Brands uvrstil na 35. mesto med vsemi znamkami.

VIR: KIA.SI

Zaupajo nam številna podjetja

logo lifeclass as tus bitermo-logo logo-banka-koper logo-luka-koper cimos logo Logo ika robotina logo uip zdravstveni-dom-koper Generali Intereuropa KERN Komunala Izola Sava ZDI ZRS

Izjave strank